"Katselemalla potilasta voidaan usein nähdä sairauden luonne, esim. potilaan liikkuminen, ryhti ja ruumiinrakenne kertovat paljon mahdollisesta oireistosta"

Syndrooman selvittäminen

Kiinalaisen lääketieteen syndrooman selvittäminen tapahtuu inspektiolla (katselu), kuuntelemalla, kyselemällä, palpoimalla (tunnustelu) sekä haistamalla.

Inspektio : Katselemalla potilasta voidaan usein nähdä sairauden luonne, esim. potilaan liikkuminen, ryhti ja ruumiinrakenne kertovat jo paljon mahdollisesta oireistosta. Tarkemmin katsellaan kasvoja, varsinkin niiden väriä sekä silmiä, joista terveellä ihmisellä pitäisi näkyä Shenin (mielen) loiste. Kielestä tarkastellaan värin lisäksi kokoa, muotoa ja katetta. Kieli kertoo sisäelinten tilasta varsinkin kroonisissa sairauksissa. Muita tarkastelun kohteita ovat esim. hiukset (Munuaiset), kynnet (Maksa) ja Iho (Keuhkot).

Kuuntelu : Kuuntelemalla puheääntä saadaan myös tietoa taudin tilasta. Taukoamaton puhuminen tai halu olla täysin puhumatta kertoo häiriötilasta. Puheääni voi olla heikko (vähyystila) tai kova (liiallisuustila). Myös tapa jolla potilas puhuu kertoo mahdollisesta häiriötilasta, tahaton nauraminen sanojen välissä kertoo Sydämen häiriöstä. Myös hengityksen / yskän äänet kertovat taudin tilasta.

Kyseleminen/haastattelu : Kyselemällä saadaan tärkeää tietoa siitä miten tauti oirehtii sekä syntymekanismista. Taudin oireita määritellään mm. 8-periaatteen, Zang-Fu teorian, 5-elementin, Yin / Yang teorian sekä meridiaaniteorian mukaisesti. Usein hoitaja tekee kysymyksiä kivun laadusta, unesta, ruokahalusta, janon tunteesta, hikoilusta / palelusta, virtsasta / ulosteesta, aisteista sekä naisilta kuukautisista. Kiinalaisen lääketieteen hoitajat kyselevätkin monesti hyvinkin kattavasti monelta elämän osa-alueelta, jotta saadaan kokonaiskuva siitä miten tauti on edennyt tiettyyn pisteeseen. Haastattelu muodostaa syndrooman erottelun tärkeimmän vaiheen käytännön hoitotyössä.

Palpoiminen (tunnustelu) : Pulssin kuuntelu on yksi vaativimmista tekniikoista joita Kiinalaisen lääketieteen edustajat käyttävät syndrooman määrittämiseen. Normaalin pulssin lisäksi on olemassa 28 epänormaalia pulssia, joista jokainen kertoo hoitajalle oman tietonsa. Pulssia kuunnellaan usein molemmista käsistä, vasemman käden pulssi kertoo Yinin ja Veren tilasta kun taas oikean käden pulssi kertoo Yangin ja Qin (energian) tilasta. Myös kaikkien Zang-Fu sisäelinten tila on kuultavissa eri kohdista pulssia. Pulssista kuunnellaan nopeuden lisäksi mm. syvyyttä, voimakkuutta ja pituutta.
Tunnustelulla voidaan pulssin lisäksi kokeilla esim. raajojen lämpötilaa, lihasten kireyksiä, akupisteiden arkuutta jne.

Haistaminen : Vanhassa Kiinassa myös haistaminen on kuulunut osana taudin määrittämiseen, mutta nykyään sitä käytetään harvoin, koska ihmiset käyttävät hajusteita jotka peittävät ihmisen ominaishajun alleen. Myös lääkitys muuttaa ihmisen ominaishajua.

Inspektio Kuunteleminen Kyseleminen Palpoiminen
Ruumiinrakenne
Kasvot /silmät
Kieli
Kynnet / hiukset
Yleisolemus
Meridiaanit
Liike
Puheääni
muut äänet esim. hengitys
Kipu
Uni
Ruokahalu
Jano
Hikoilu / palelu
Virtsa / Uloste
Aistit
Pulssi
Akupisteet
Lihakset / Iho
Lämpötila