"Hyvin tärkeä seikka kiinalaisessa lääketieteessä on ihmisen näkeminen kokonaisuutena ilman jaottelua fyysiseen ja psyykkiseen osaan"

Sairauden syyt

Kiinalaisen lääketieteen mukaan sairauden syyt jaetaan kahteen pääluokkaan : sisäisiin ja ulkoisiin.
Ulkoiset syyt ovat ulkoisia patogeeneja (vrt. bakteerit ja virukset), sekä säätekijöitä : Tuuli, Kuuma, Kesä-Kuuma, Kylmyys ja Kosteus. Sisäisillä syillä tarkoitetaan patoutuneita ja pitkäkestoisia tunteita. Tunteet ovat viha/raivo, pelko, pelästys, ilo, suru ja liiallinen pohdinta. Lisäksi on olemassa muita sairauden syitä kuten traumat, väärä ruokavalio, liiallinen rasitus, liiallinen seksuaalinen aktiviteetti, loiset sekä heikko konstituutio (rakenne)

Sairauksien sisäiset syyt :

Kiinalaisessa lääketieteessä hyvin tärkeä seikka on ihmisen näkeminen kokonaisuutena ilman jaottelua fyysiseen ja psyykkiseen osaan. Tunteet ovat qitä, energiaa siinä missä ihmisen käsin kosketeltava ruumis ja sisäelimet ja näin ollen ne ovat yhtä samaa kokonaisuutta vaikuttaen suoraan toisiinsa. Seitsämän tunnetilaa ovatkin kiinalaisen lääketieteen ainoat syyt mitkä aiheuttavat ihmisen sairastumisen sisältä käsin.. Tunteet itsessään eivät ole pahoja tai hyviä vaan ne ovat osa normaalia elämää, tunnetilojen vaihtuessa vaivattomasti yhdestä toiseen. Sairaaloiseksi tunteet muuttuvat vasta sitten kun ne pitkittyvät tai yritämme tukahduttaa tunteemme, jolloin ne salpaavat ihmisen normaalin energian virran.

Sairauksien ulkoiset syyt :

Ulkoiset sairautta aiheuttavat tekijät ovat nimetty säätekijöiden mukaan, mutta tarkoittavat säätekijöiden lisäksi kaikkea niitä patogeeneja jotka hyökkäävät kehoon ulkopuolelta ympäristöstä. Ulkoiset patogeenit hyökkäävät kehoon useimmiten silloin, kun säätila on poikkeuksellisen voimakas tai silloin kun ihmisen oma yleiskunto on heikko ja puolustusenergia (Wei Qi) taudin aiheuttajia vastaan on heikentynyt. Kiinalaisen lääketieteen mukaan kun ihmisen puolustusenergia on vahva niin mikään ulkoinen patogeeni ei kuitenkaan pysty hyökkäämään kehon pintaa pidemmälle. Niinpä henkilökohtainen yleiskunnosta huolehtiminen on ensisijaisen tärkeää terveenä pysymisen kannalta.

Muita sairauksien syitä :

Huono konstituutio on riippuvainen vanhempien iästä sekä terveydestä hedelmöityksen tapahtuessa. Myös äidin terveys raskauden aikana vaikuttaa paljon lapsen konstituutioon. Esim. alkoholin ja muiden päihdyttävien aineiden käyttö voi jättää negatiivisen vaikutuksen lapsen konstituutioon.

Väärä ruokavalio taas pitää sisällään liian vähäisen tai liiallisen syömisen sekä vääränlaisen ravinnon nauttimisen. Nykypäivänä ravintorikkaan ravinnon löytäminen vaatii jo hieman paneutumista asiaan, koska käsitellyt ja lisäaineelliset ja pitkälle jalostetut (ravintoköyhät) ruokaaineet valtaavat suurimman osan markettien hyllyistä.

Liiallinen rasitus on hyvin yleinen ongelma länsimaisessa yhteiskunnassa. Rasitus voi olla sekä psyykkistä että fyysistä tai molempia. Stressi, kiire sekä työpaineet ja myöskin työn vastapainona liian paljon kuluttavat harrastukset syövät paljon ihmisen alkuperäistä energiaa edesauttaen sairastumista.