Akupunktuuri

Akupunktuuri on hoitomuoto, jossa hyvin ohuita neuloja pistetään ihonläpi tiettyihin anatomisiin pisteisiin (akupisteet), joista saadaan aikaan haluttu vaikutus. Akupisteet (361 kpl) sijaitsevat 12 päämeridiaanilla ja 2 extra meridiaanilla. Jokainen päämeridiaani on nimetty sen sisäelimen mukaan, josta kyseinen meridiaani saa alkunsa esim. Keuhko-meridiaani, Maksa-meridiaani jne. Meridiaanit ovat Qin ja Veren kulkureittejä ja Kiinalaisen terveyskäsityksen mukaan ihminen pysyykin niin kauan terveenä kun Qitä ja Verta on riittävästi ja niiden kulku kehossa on esteetöntä. Kun tämä esteetön virtaus syystä tai toisesta häiriintyy, ihminen sairastuu. Akupunktuurilla voidaan vapauttaa Qin vapaa virtaus ja korjata epätasapaino. Jos haluaa tarkemmin oppia miten akupunktuuri toimii, täytyy tutustua Kiinalaisen lääketieteen filosofiaan kuten Yin/Yang teoriaan, Zang-Fu sisäelinteoriaan ja 5-elementtiin.

Neulojen historia

Pronssista, hopeasta ja kullasta valmistetut neulat korvasivat metallien yleistyttyä aiemmat kiviset ja luiset neulat. Aiemmin neuloja käytettiin yhdeksää erilaista. Nykyään valikoima on supistunut. Skalpelli esimerkiksi on aivan hyvä työkalu paiseen puhkaisemiseen, siihen ei enää tarvita erityistä akupunktuurineulaa. Kokonainen yhdeksän neulan kokoelma on löydetty noin 2000 vuoden taakse päivätystä haudasta.

Nykyaikainen tapa on käyttää kertakäyttöisiä teräsneuloja joissa on eri materiaaleista valmistetut kahvat, esim. pronssi tai hopeoitu teräs.

 

 

Moksibustio

Moksibustiolla tarkoitetaan akupisteiden lämmittämistä kuivatusta pujosta valmistetulla moksalla. Moksatekniikoita on useita esim. moksasikari, suoramoksa, neulamoksa ja moksalaatikko. Moksalla tuodaan Yang-energiaa kehoon, toisinsanoen lämpöä ja liikettä. Moksalla voidaan myös poistaa kylmää kehosta.

Moksibustio hoitomenetelmänä on hyvin miellyttävän tuntuista ja tietyissä ongelmissa erittäin tehokasta. Esim. Munuaisten Yangin-vajavuudesta johtuvat kylmät jalat tai yövirtsaaminen ovat erittäin kiitollisia hoidonkohteita.

Moksan historia

Sana ´Jiu´, merkitsee moksaamista eli polttavalla esineellä arven tuottamista. Suomalaisen kansanparannusperinteen taulanpoltto on toimituksena lähes identtinen, tosin ehkä kovakouraisempi. Arvelle moksaaminen on länsimaissa hyvin harvinaista.

Kontaktilajit, voimailulajit sekä äkillisiä suunnanvaihtoja sisältävät lajit voivat lukkiuttaa lantion. Myös väärässä kehon kulmassa tehdyt rauhallisinakin pidetyt lajit voivat lukittaa lantion.

Gua Sha

Gua Sha on yleensä kivestä tehty pieni lasta, jolla sivellään / painellaan ihon pintaa. Käsittely elvyttää pintaverenkiertoa ja voi nostaa iholle pieniä punertavia pisteitä, jotka poistuvat iholta noin 2-3 päivän sisällä. Gua Shaa voidaan käyttää mm. rentouttamaan lihaksia ja elvyttämään aineenvaihduntaa.

Qi Gong

Qi gong on Kiinalainen menetelmä, jossa erilaisten liikkeiden, hengityksen ja mielen avulla ohjataan Qitä eli energiaa kehossa saavuttaen näin haluttu vaikutus. Useimmiten qi gongilla pyritään ylläpitämään terveyttä tai parantamaan jo olemassa oleva sairaus, mutta sitä käytetään myös mm. taistelulajeissa.
Kiinalaiset ovat tutkineet Qi-energiaa sen kaikissa muodoissa jo tuhansia vuosia ja qi gong on menetelmä, joka keskittyy nimenomaan ihmisen sisällä olevan energian ja sen liikkeiden ymmärtämiseen. Kiinalaisen ajattelutavan mukaan Qi-energia on kaiken elämän lähde ja niinpä ihminen, joka ymmärtää ja pystyy säätelemään oman kehonsa Qitä elää todennäköisesti pitkän ja terveen elämän.

Qi gong voidaan jakaa mm. sisäiseen ja ulkoiseen qi gongiin sekä liikkuviin ja paikallaan pysyviin harjoituksiin. Sisäisissä harjoituksissa ihminen vaikuttaa itse oman kehonsa sisällä tapahtuviin muutoksiin kun taas ulkoinen qi gong tarkoittaa esim. Qi gong-mestarin lähettämää parantavaa Qitä parannettavaan. Liikkuvilla harjoituksilla tarkoitetaan nimenomaan harjoituksia, joissa on mukana hengityksen lisäksi fyysisiä liikkeitä. Paikallaan pysyvissä qi gong harjoitteissa ihminen pysyy paikoillaan tietyssä asennossa esim. istuen tai seisten ja harjoitus tapahtuu pääosin mielen avulla, mutta vaikutukset ulottuvat myös fyysiseen kehoon. Qi gongia harjoittavat oppivatkin ymmärtämään, ettei ihmisen psyykkistä ja fyysistä puolta voida ajatella kahtena erillisenä asiana vaan ne ovat yhtä ja samaa kokonaisuutta.

Kaiken kaikkiaan qi gongin muotoja lasketaan olevan muutamia tuhansia, kuitenkin etupäässä kaikkien ideana on tasapainottaa ja voimistaa Qin virtausta kehossa. Saadaksesi terveydellistä hyötyä qi gong harjoitteista ei todellakaan ole välttämätöntä opetella vuosia vaikeita liikesarjoja, vaan muutamilla yksinkertaisilla harjoituksillakin ihminen voi nautia qi gongin terveydellisistä vaikutuksista.

Qi Gongin vaikutuksia :

- Vähentää stressiä, ja parantaa mm. unettomuutta
- vahvistaa immuunijärjestelmää ja verenkiertoa
- korjaa rakenteellisista epätasapainoista johtuvia sairauksia
- parantaa vatsan ja suoliston toimintaa
- hyödyllinen lukuisiin muihin sairauksiin, koska vahvistaa ihmisen vitaliteettia yleisesti

Akupainanta

Akupainannassa käytetään samaa teoriapohjaa ja samoja pisteitä kuin akupunktuurissa, mutta pisteiden stimuloiminen tapahtuu ilman neuloja yleensä painaen esim. peukalolla akupisteitä. Akupainanta sopiikin hyvin neulakammosta kärsiville.

 

Kuppaus

Kuppauksessa käytetään iholle asetettuja lasi tai bambu kuppeja. Kupit saadaan iholle kiinni liekin avulla saadun alipaineen avulla. Alipaine nostaa alla olevaa kudosta ja tuo paikalle Qitä ja Verta.

Kuppaus voidaan jakaa neljään pääluokkaan :
1. kuivakuppaus
2. vaihtokuppaus
3. liukukuppaus
4. nopea kuppaus.

Kuppauksella voidaan tekniikasta riippuen vahvistaa sisäelimiä, poistaa ulkoisia patogeenejä (esim. Tuuli-Kylmää flunssan alkuvaiheessa) ja edistää paikallisesti Qin ja Veren virtausta jne. Kuppaus saattaa aiheuttaa pintamustelmia, jotka eivät kuitenkaan ole kipeitä ja häviävät usein muutamassa päivässä.

Tulineula

Tulineula on wolfram-metallista valmistettu neula joka johtaa hyvin lämpöä. Tulineula kuumennetaan liekillä punahehkuiseksi ja pistetään nopeasti haluttuun kohtaan esim. akupisteeseen tai kipupisteeseen. Tulineulan pisto aiheuttaa pientä kirvelyä ja sen jälkeen lämmön tunteen leviämistä pistokohdan ympärille. Tulineula on erittäin tehokas monissa vaivoissa mm. tulehdukset, haavat/arvet ja suonikohjut ovat hyviä käyttökohteita. Esimerkiksi tenniskyynärpäätä hoidettaessa aiheutetaan paikallinen palovamma kroonistuneen tulehduksen päälle, jota hoitaessaan elimistö hoitaa myös jo kroonistunutta vaivaa. Tulineulan kärjen lämpötila pistohetkellä on noin 350-400°C.

Akuvasara

Akuvasara on pieni metallinen tai muovinen vasaraa muistuttava väline, jossa on viisi tai seitsämän neulaa. Akuvasaralla naputellaan joko akupisteitä, meridiaaneja tai muita ongelmakohtia kuten paikallisia kipualueita. Akuvasaraa voidaan käyttää mm. erilaisissa liiallisuus (Shi) tiloissa.Sillä voidaan hoitaa esim. ihosairauksia, hartiakipuja, mustelmia, aktivoida meridiaanien toimintaa jne. Menetelmänä akuvasara aiheuttaa pientä nipistelyä, mutta jättää miellyttävän kevyen olon.

Itsehoito

Elämäntapojen kohtuullisuus on koko kiinalaisen lääketieteen ajatustavan ydin. Lähtökohta tähän kohtuullisuuteen on se, että oivaltaa omien voimavarojensa rajat. Ihminen saa lähtökohtaisesti yksilöllisen määrän energiaa, Varhaisen Taivaan energiaa, joka on kuin tili jolta voi vain nostaa. Tätä tiliä ihminen voi käyttää joko säästäen tai tuhlaten. Säästävään elämäntapaan kuuluu vuodenaikojen mukaan eläminen, riittävä lepääminen niin fyysisesti kuin henkisesti ja hyvälaatuisen ravinnon säännöllinen mutta kohtuullinen nauttiminen. Lepääminen tarkoittaa tässä oikeanlaatuista joutilaisuutta, ulkoilua, kevyttä liikuntaa, hengitysharjoituksia, lukemista, musiikin kuuntelua, konserteissa ja teatterissa käymistä, keskustelua, luonnon seuraamista, perheen ja lemmikkieläinten kanssa ajan viettämistä. Se ei tarkoita pelkästään sohvalla makaamista television ääressä.

Kun me kulutamme itseämme liikaa työnteolla, unenpuutteella, epäsäännöllisillä ruokailuilla, huonolaatuisella ruoalla ja liialla ajattelulla, nostamme koko ajan valuuttaa Varhaisen Taivaan tililtämme. Yang(aktiviteetti) polttaa Yiniä(mm. keho). Yin joutuu vähyystilaan eikä enää kykenee tasapainottamaan Yangia. Vaikka Yang kuluu myös, näyttää se ulkoisesti koko ajan lisääntyvän kun jo ennestään paljon tekevä ihminen tuntuu entisestään aktivoituvan. Tätä kutsutaan Vähyys-Tuleksi ja se on vaarallinen ”ylikuumenemisen tila” joka kuluttaa nopeasti Yiniä.

Yin edustaa mm. meidän kehomme orgaanista osaa. Yiniä kultivoidaan ja vahvistetaan levolla, mielerauhalla, oikealla ravinnolla ja fyysisillä toiminnoilla ja harjoituksilla. Jos harjoitetaan Qitä, kuten hengitysharjoituksissa tai Qi Gongissa tehdään, täytyy myös harjoittaa kehoa, että Qillä on jotakin mihin juurtua.

Ruokaa tulee syödä säännöllisesti, mutta ennemmin hiukan liian vähän kuin liian paljon kerrallaan. On hyvä tuntea tulevansa vain hädin tuskin kylläiseksi. Näin pysyvät myös kilot hallinnassa. Kun elimistöön kertyy Kosteutta(mm.rasvaa) ja limaa, on se ikään kuin irrallista elimistön normaalista aineenvaihdunnasta ja sen palauttaminen kiertoon ja poistaminen voi muodostua hyvinkin vaikeaksi. Yleissääntö on että kesällä voi syödä hiukan myös raakoja, viilentäviä ruokia kun taas talvella täytyy syödä kypsennettyjä, lämmittäviä ruokia.

Hyvin tyypillistä on että suomalainen ihminen pyrkii hallitsemaan painoaan ryhtymällä syömään vain salaatteja. Tämä jatkuva ”märkien puiden” poltto alkaa tuottamaan epäpuhdasta palamista ruoansulatusprosessissa, muodostaen elimistöön Kosteutta. Tästä seuraa kehon turpoaminen entistäkin suurempiin mittoihin. Suomi on kylmä maa ja etenkin talviaikaan täytyy syödä lämpimiä ruokia. Tällöin voi ja pitääkin syödä kasviksia, juureksia ja vihanneksia, mutta vähintäänkin kevyesti kypsennettyinä. On energian haaskausta ensin lämmittää kylmä ravinto kehon lämpöiseksi jos ympäristö on jo valmiiksi kylmä ja vaatii keholta paljon töitä lämmön ylläpitämiseksi.

Kosmeettinen akupunktio

Kosmeettista akupunktiota on harjoitettu kiinassa jo noin 1270-970eaa, jolloin sillä hoidettiin lähinnä keisareiden vaimojen kauneutta. Vasta 1974 alettiin käyttää nimitystä kosmeettinen akupunktio.
Kosmeettisella akupunktiolla tarkoitetaan sananmukaisesti kosmeettiseen hyötyyn tähtäävää akupunktuuritekniikkaa, pääsääntöisesti kasvojen alueella.

Kosmeettinen akupunktio on lähes kivuton, luonnonmukainen menetelmä hoitaa iän tuomia merkkejä, kuten ryppyjä ja uurteita.
Kosmeettiseen akupunktioon yhdistetään usein myös keho-akupunktuuria, jolloin hoidetaan ulkoista kauneutta sisältäpäin.

Vaikutukset / Hoitokohteet :

- Häivyttämään juonteita ja ryppyjä mm. otsalta
- Parantamaan ja tasoittamaan ihon väriä kasvoilta
- Kosteuttamaan kuivaa ihoa ja rauhoittamaan ärtynyttä ihoa
- Parantamaan lihastonusta ja helpottamaan kireytyneitä lihaksia
- Silmien ja poskien ympäristö
- Hidastamaan kasvojen ikääntymistä vilkastuttamalla
aineenvaihduntaa.

Kenelle?

Kaikille ketkä haluavat huolehtia ihonsa kauneudesta luonnonmukaisesti. Luonnollinen vaihtoehto kauneuskirurgialle.

Yrtit

Perinteisen Kiinalaisen lääketieteen rohdokset:
Perinteinen kiinalainen lääketiede tuhansia vuosia vanhaa ja se perustuu pitkälti kokemusperäiseen tietoon. Siinä on kaksi päämenetelmää hoitaa energiaepätasapainoja: akupunktuuri ja rohdokset. Niitä on käytetty Kiinassa perinteisesti silloin, kun muut menetelmät kuten ruokavaliomuutokset, liikunta, hieronta ja meditaatio eivät ole toimineet.

Kiinalainen rohdosmedisiina sisältää suurimmaksi osaksi kasvikuntaan kuuluvia rohdoksia, mutta lisäksi käytetään myös eläinkuntaan ja mineraaleihin kuuluvia substansseja. Aluksi kiinalainen rohdosmedisiina oli kansan parissa tapahtuvaa parantamista. Varsinaiseksi ammatiksi se tuli noin 2000 vuotta sitten Han-dynastian (25-220 jaa) aikana, jolloin alettiin myös systemaattisesti dokumentoida historiallista tietoa. Vanhin tunnettu teksti on vuodelta 168 eaa nimeltään ”Reseptejä 52 vaivaan” (Wu Shi Er Bing Fang). Rohdosformuloiden (reseptien) isänä tunnetaan Zhang Zhong Jing, jonka teosta ”Keskustelu Kylmän aiheuttamista sairauksista” (Shang Han Lun, kirjoitettu noin v. 200) pidetään perustana kaikelle kiinalaisen lääketieteen rohdosmedisiinalle. Se sisältää yli 300 eri reseptiä, joista hyvin monia käytetään vielä tänäkin päivänä. Vuonna 1977 julkaistu teos Encyclopedia of Traditional Chinese Medicine Substances (Zhong Yao Da Ci Dian) sisältää 5767 yksittäistä rohdosta ja on tällä hetkellä yksi kattavimmista kiinalaisen rohdoslääkinnän teoksista.

Kun kiinalaisia rohdoksia käytetään, on tärkeää ymmärtää, että niitä käytetään energian – Qin ja Veren – näkökulmasta. Jokaisella rohdoksella on tietyt ominaisuutensa: lämpötila, maku, suunta ja mihin meridiaaniin se ensisijaisesti vaikuttaa. Lisäksi niillä on tietysti myös omat tehtävänsä (esim. vahvistaa Qitä, ravitsee Verta, poistaa Kuuma-Kosteutta jne.). Tästä johtuen kiinalaisia rohdoksia käyttävän terapeutin tulee olla hyvin perillä kunkin käyttämänsä rohdoksen ominaisuuksista ja kuinka niitä yhdistellään rohdosresepteiksi. Kiinalaisia rohdoksia käytetään harvoin yksinään ja tyypillinen rohdosformula käsittääkin noin 6-18 eri rohdosta.

Rohdoshoitoja tekevän terapeutin tulee olla myös hyvin perehtynyt kiinalaisen lääketieteen mukaisen diagnoosin tekemiseen, jotta vahinkoja ei sattuisi. Halutessasi käyttää kiinalaisia rohdoksia ota aina ensin yhteyttä alan terapeuttiin ja konsultoi häntä. Näin varmistut siitä, että saat vaivaasi mahdollisimman oikean reseptin ja rohdosten käyttö on turvallista. Pelkän oireen mukaan on hyvin vaikea itse valita oikea rohdosformula, sillä sama oire voi johtua useasta eri syystä (esim. päänsärky voi johtua Maksan Qin stagnaatiosta, Maksan Yangin noususta, Kosteudesta, Veren vähyydestä jne.) ja jokaiseen syndroomaan on oma rohdosformulansa. Rohdosten väärä soveltaminen voi olla kohtalokastakin.

Länsimaissa on oltu huolestuneita tiettyjen rohdosten myrkyllisyydestä. On totta, että on joitakin yksittäisiä rohdoksia, joilla on hyvinkin voimakas vaikutus. Siksikin kiinalaisia rohdoksia ei juuri käytetä yksinään, vaan ne ovat osana tasapainotettua reseptiä. Jotkut rohdokset on tehty myrkyttömiksi tietyllä valmistusmenetelmällä, kuten esimerkiksi liottamalla inkiväärimehussa.

Rohdosformuloita käytetään joko yksin tai yhdessä akupunktuurin kanssa, tapauksesta riippuen. Ne tukevat hyvin toinen toisensa terapeuttista vaikutusta.