"Zang-Fu sisäelimillä on omat meridiaaninsa, yhteydet aistielimiin, sidekudoksiin, tunne-elämään sekä omat tehtävät Perusaineiden tuotannossa"

Zang-Fu

Zang-Fu-teoria on perinteisen kiinalaisen lääketieteen nykyisin eniten käyttämä ja sen kehittynein syndroomienerottelutapa.

Yin- eli Zang-elinten tehtävä on tallettaa ihmiselämälle elintärkeät Perusaineet eli Substanssit. Niihin kuuluvat Keuhkot, Perna, Maksa, Sydän ja Munuaiset.

Yang eli Fu-elimet ovat ”väliaikaisvarastoja”. Kukin niistä huolehtii omalta osaltaan ruoan ja juoman vastaanottamisesta ja niiden erottelusta tarpeelliseen ja tarpeettomaan. Fu-elimiä ovat Paksusuoli, Mahalaukku, Sappirakko, Ohutsuoli, Virtsarakko ja Kolmoislämmitin. Nämä elimet ovat rakenteeltaan onttoja, nopeasti reagoivia, putkistoja ja kuljetusväyliä Sappirakkoa lukuunottamatta.

Zang-Fu-teoria kuvailee yksityiskohtaisesti kunkin sisäelimen omia tehtäviä ja niiden toimintaa suhteessa muihin sisäelimiin ja Perusaineisiin. Kunkin sisäelimen toimintakenttä on paljon laajempi kuin länsim. lääketieteessä: niillä on omat meridiaaninsa, yhteydet aistielimiin, sidekudoksiin, tunne-elämään sekä omat tehtävät Perusaineiden tuotannossa ja dynamiikassa. Syndroomien määrittelyssä Zang-Fu teorian mukaan lähdemme kartoittamaan asiakkaan kertomuksen perusteella kysymyksin tarkasti, missä sisäelimessä/sisäelimissä häiriö on. Ja edelleen mitä aspektia sisäelimen toiminnassa häiriö koskee.

Zang-Fu-teoria on perinteisen kiinalaisen lääketieteen nykyisin eniten käyttämä ja sen kehittynein syndroomienerottelutapa.

Ihmisen sisäelimet luokitellaan Yin- ja Yang-elimiin ja toisaalta edustamaan viittä elementtiä. Näin muodostuu Yin-Yang sisäelinparit: Keuhko-Paksusuoli, Perna-Mahalaukku, Sydän-Ohutsuoli, Munuainen-Virtsarakko, Maksa-Sappirakko. Itse elin on ikäänkuin energeettinen ja aineellinen tihentymä meridiaanillaan.

Yin- eli Zang-elinten tehtävä on tallettaa ihmiselämälle elintärkeät Perusaineet eli Substanssit. Niihin kuuluvat Keuhkot, Perna, Maksa, Sydän ja Munuaiset.

Yang eli Fu-elimet ovat ”väliaikaisvarastoja”. Kukin niistä huolehtii omalta osaltaan ruoan ja juoman vastaanottamisesta ja niiden erottelusta tarpeelliseen ja tarpeettomaan. Fu-elimiä ovat Paksusuoli, Mahalaukku, Sappirakko, Ohutsuoli, Virtsarakko ja Kolmoislämmitin. Nämä elimet ovat rakenteeltaan onttoja, nopeasti reagoivia, putkistoja ja kuljetusväyliä Sappirakkoa lukuunottamatta.

Kolmoislämmitin ei ole konkreettinen elin vaan enemmänkin malli sisäelinten keskinäisistä suhteista kolmessa tasossa kehossa. Pericardium on Kolmoislämmittimen pari, vaikka sitä ei yleensä lueta kuuluvaksi Zangeihin. Sen katsotaan muodostavan Sydäntä suojaavan energeettisen järjestelmän, joka vastaanottaa viestit ja hyökkäykset mitkä kohdistuvat Sydämeen, toimien ikäänkuin sensorina tai vartiomiehenä. Nimi on sama kuin anatomian nimitys sydänpussille.

Zang-Fu-teoria kuvailee yksityiskohtaisesti kunkin sisäelimen omia tehtäviä ja niiden toimintaa suhteessa muihin sisäelimiin ja Perusaineisiin. Kunkin sisäelimen toimintakenttä on paljon laajempi kuin länsim. lääketieteessä: niillä on omat meridiaaninsa, yhteydet aistielimiin, sidekudoksiin, tunne-elämään sekä omat tehtävät Perusaineiden tuotannossa ja dynamiikassa. Syndroomien määrittelyssä Zang-Fu teorian mukaan lähdemme kartoittamaan asiakkaan kertomuksen perusteella kysymyksin tarkasti, missä sisäelimessä/sisäelimissä häiriö on. Ja edelleen mitä aspektia sisäelimen toiminnassa häiriö koskee.

Esimerkiksi näin:
Asiakkaan huolenaihe on vatsakipu. Kipu sijaitsee ylävatsalla, tunne on tylppä, ikäänkuin kylmä ja kalvava. Tästä päättelemme, että kipu voi liittyä Mahalaukun, Pernan tai suoliston alkupään toimintaan sijaintinsa perusteella. Voimme edelleen todeta, että kipu on todennäköisesti joko ulkoisesta Kylmästä johtuvaa tai sisäisestä lämmönpuutteesta johtuvaa. Varmistamme tämän kysymällä, helpottaako kosketus kipua, helpottaako lämpö kipua? Korostuuko kipu ruokailun jälkeen? Jos vastaukset ovat myöntäviä, voimme päätellä, että kyseessä todellakin on Qin ja Yangin, eli ”ruoansulatustehon” puute. Jos ruokailun jälkeen tulee vatsan alueelle myös helposti turvottava tunne tämä antaa vihjeen, että nimenomaan Pernan toiminnassa on häiriö, tämä turvottava tunne johtuu siitä ettei Perna jaksa suorittaa ravinnon muuntamista ja kuljettamista eteenpäin vaan ravinto jämähtää paikoilleen. Tapahtuu epäpuhdasta palamista, kuin polttaisi märkiä puita, elimistöön syntyy Kosteutta. Voimme seuraavaksi kysyä, että onko asiakkaalla jano? Jos hänestä tuntuu epämiellyttävältä juoda, ikäänkuin elimistö olisi jo kylläinen vedestä, tiedämme, että Kosteutta on jo syntynyt. Elimistö on valmiiksi täynnä Nestettä joten tuntuu ikävältä yrittää täyttää sitä yli laidan. Voimme kysyä tuntuvatko asiakkaan jalat raskailta, sillä aivan kuten luonnossa, valuu myös elimistössä kosteus alas ja ”täyttää” jalat. Oireina voisi olla myös suonikohjuja ja kehon alaosan turvotuksia. Kysymme ravinnosta, syökö asiakas paljon kosteuttavia ruoka-aineita; paljon Kylmiä ruokia, maitotuotteita, vehnäpullaa joko leivonnaisten tai leivän muodossa, paljon makeaa, valkoista sokeria? Onko makeanhimo hänelle ongelma? Pohtiiko hän paljon, onko hän kovin huolehtivainen? Pernaan kuuluu tunnetilana ajatteleminen, ideoiminen ja pohtiminen. Jos Perna on häiriötilassa, häiriintyy myös sen emotionaalinen aspekti, jolloin edellämainitut toiminnot eivät tapahdu tuloksekkaasti. Asiakas saattaa kertoa, että hän ei millään saa iltaisin unta kun hän märehtii omat ja vieraat asiat tai hänellä on pakkomielteitä. Tässä kohden voimme soveltaa viiden elementin mallia ja kysymme onko asiakkaalla kenties jokin raskas stressitilanne takana tai paljon suuttumusta jonka hän on tukahduttanut. Jos on, niin on mahdollista, että tällöin Maksan tunne, viha(Puu), on kenties häirinnyt liiallisella kontrollilla Pernaa(Maa). Tällöin saattaisi oireisiin kuulua myös närästyksiä, pahoinvointia ja ruokahaluttomuutta. Me kaikki tiedämme, että voimakas suuttumus tai stressi vie ruokahalun.

Tämä oli pelkistetty esimerkki Zang-Fu-teorian soveltamisesta. Aina on pyrittävä sulkemaan pois muut mahdolliset vakavat(kin) sairaudet, mitkä voivat tuottaa vastaavankaltaisia tuntemuksia ja tällöin akupunktuurihoitajan velvollisuus on ohjata potilas parhaiten häntä palvelevaan hoitoon.
Kaikilla suurilla sisäelimillä on oma toimintakenttänsä ja niiden vaikutus ulottuu kaikkialle elimistöön ja psyykeen. Zang-Fu-teoria kuvailee nämä toiminnot, elinten keskinäiset suhteet, mahdolliset häiriömallit ja miten ne tulevat näkyviin – ja ennenkaikkea kuinka ne voidaan haastattelulla paikantaa ja sitten käytännössä hoitaa.