"Kun silmät ovat kirkkaat on Shen läsnä ja silloin myös havaintomme ympäröivästä todellisuudesta ovat totuudenmukaisia"

Substanssit.

Qi eli energia. Qi jakautuu moniin eri tyyppeihin. Tärkein on alkuperäinen Qi(Yuan Qi).
Qin tehtäviin kuuluu kehon suojelu, lämmittäminen, muuntaminen, kuljettaminen, paikallaan pitäminen ja aktivoiminen. Veri tarvii liikkuakseen Qitä. Qitä ihmiselimistössä tarkastellaan usein liikesuuntina. Esimerkiksi pahoinvointi, närästys ja oksennus ovat merkkejä Mahalaukun Qin liikesuunnan kääntymisestä ylöspäin.

Veri muodostuu ravinnon Qin yhtyessä Keuhkojen toimittamaan ilmaan jolle Sydän antaa värin. Veri käsittää ihmisen verivolyymin, mutta sillä on myös muita aspekteja.
Veren tehtäviin kuuluu kehon ravitseminen ja kostuttaminen. Veri on mielen (Shen) ankkuri. Veren patologiaan kuuluu mm. sen Vähyys, Kuumuus ja esim. näiden aiheuttamat iho-oireet.

Esenssi(Jing). Se on jotakin hienoa ja kallisarvoista, joka on valmistettu karkeammista aineista uuttamalla tai jalostamalla. Esenssi säätelee ja ohjaa kehitystä. Sitä ei voi lisätä mutta sitä voi vaalia.
Jing säätelee luuston kasvua, hampaita, silmiä, korvia ja aivojen normaalia kehitystä ja seksuaalisia toimintoja. Sen voidaan ajatella sisältävän ihmisen dnan.

Shen(psyyke). Kun silmät ovat kirkkaat on Shen läsnä ja silloin myös havaintomme ympäröivästä todellisuudesta ovat totuudenmukaisia. Shen on Yang ja tarvii tuekseen vahvan ankkurin, Veren(joka on Yin). Esimerkki Shenin heikosta juurtumisesta on voimakkaat unet. Aivot tallettavat Shenin. Mielen sairaudet kuuluvat Shenin patologiaan.

Nesteet(Jin Ye). Nesteet jakautuvat kirkkaisiin nopeasti kiertäviin, sameisiin hitaasti kiertäviin nesteisiin. Nesteet ja Veri ovat läheisessä yhteydessä toisiinsa. Esimerkiksi voimakas hikoilu vaikkapa urheilun takia kuluttaa Nesteitä. Nesteiden patologiaan kuuluu niiden vähyys sekä kertyminen.